— Hoe de samenwerking werkt

Praktijk informatie

Locaties

ABC logopedie en begeleiding is gevestigd in de Zonnebloemschool in Emmeloord aan de Europalaan 148, postcode 8303 GM, Emmeloord. Deze is geopend op maandag en donderdag.

Het Hanen ouderprogramma wordt gegeven op maandagavond en donderdagavond. De huisbezoeken worden op afspraak wanneer het ons allebei past ingepland. Dit kan ook op dinsdag, woensdag of vrijdag na 14.30 en soms op zaterdag.

Vergoeding en betaling

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook het Hanen ouderprogramma wordt volledig vergoed door de zorgverzekering, het boek wordt aangeraden om zelf aan te schaffen of is te leen. Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract. Een verwijzing van een arts is noodzakelijk. 

Kunt u niet komen?

Bij verhindering stel ik het op prijs dat u de afspraak ruim op tijd afzegt via info@abc-begeleiding.nl of telefonisch via 06-14 52 51 95. Behandelingen die ingepland staan maar niet hebben plaatsgevonden worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Niet nagekomen afspraken zonder geldige reden of overleg kunnen persoonlijk in rekening gebracht worden. 

Uw gegevens & Privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens vind ik belangrijk. Ik ga daar zorgvuldig en conform de AVG-richtlijnen mee om. Bij de start van de behandeling dient u zich te legitimeren met een paspoort of identiteitsbewijs. Vanzelfsprekend houd ik mij aan de op mijn beroepsgroep van toepassing zijnde meldcodes.

Klachtenregeling

Als mijn logopedische hulp toch niet aan uw wensen voldoet schroom dan niet om met mij in gesprek daarover te gaan om tot een passende oplossing te komen.

 

Als u daarna nog ontevreden bent of u niet kunt vinden in de oplossing, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.

Contact & Aanmelden

Wilt u zich inschrijven voor logopedie voor uw kind, meer informatie over het Hanen Ouderprogramma ‘Praten doe je met zijn tweeën’ of een (gepersonaliseerde) ABC workshop ontvangen? Bel mij op 06-14 52 51 95 of mail naar info@abc-begeleiding.nl