Logopedie

 Als logopedist help ik je met het verbeteren van jouw taalontwikkeling, zowel op het gebied van taal begrijpen als taal gebruiken, het verbeteren van je verstaanbaarheid, het gebruiken van je stem, slikken, en afwijkende mondgewoonten. 

Via het logopedisch Hanen ouderprogramma help ik je om elk moment van het leven van je kind om te zetten in een gelegenheid om de taal, spraak en het contact te stimuleren.

ABC Workshop

BijBij kinderen met een VVE-indicatie is het belangrijk om te weten wat je als pedagogisch medewerker kunt doen om de spraak en taal te stimuleren.

In de ABC Workshop Activerend Begeleiden in Communicatie en Contact leer je hoe kinderen taal leren. En hoe je via het dagprogramma en de verzorging de kinderen kunt activeren om meer taal te gebruiken en begrijpen.

Beleven in Muziek

Muziek activeert en doet iets met je. Ik gebruik Beleven in Muziek tijdens de logopedie om het contact en de interactie te stimuleren. Via tactiele materialen zoals een bal, doeken en pompons laat ik instrumentele muziek beleven op het lijf.

  Het werkt aardend en ontspannend of juist activerend en zorgt voor vrolijkheid en verbinding. Fijn voor mensen met dementie, autisme of een (meervoudige) beperking