Logopedie via het ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’

Praten doe je met z’n tweeën’ is een programma voor ouders van kinderen met spraak/ taalachterstand of stoornis. Het is ontwikkeld in Canada en wordt wereldwijd door logopedisten gegeven. Het programma erkent dat het belangrijk is om ouders zo vroeg mogelijk bij de logopedie behandeling van hun kind te betrekken. Studies naar het programma hebben aangetoond dat wanneer ouders de programmastrategieën leren gebruiken, de communicatieve vaardigheden van hun kinderen verbeteren. ‘Praten doe je met z’n tweeën’ wordt geleid door een Hanen gecertificeerde logopedist die een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd bij het Hanencentre.

 

 Waarom ouders erin betrekken?

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind. Daarom leren wij ouders hoe ze hun kind tijdens

dagelijkse activiteiten en routines kunnen helpen met het leren van taal, spraak en contact maken
met de wereld om hem/ haar heen. Via praktische en krachtige strategieën toegepast in een vertrouwde situatie zal je kind zich beter kunnen uiten en de wereld om zich heen beter gaan begrijpen.

 

Wat leren ouders?

–  Hoe je kind nu communiceert en wat zijn/ haar volgende stap is die het zal zetten.

–  Wat je kind motiveert om te gaan praten en hoe je je kind kunt betrekken in het gesprek.

–  Hoe je dagelijkse activiteiten omzet in kansen voor je kind om taal te leren.

 

 

Wat houdt het praten doe je met z’n tweeën programma in?

– Een kennismakingsgesprek met jou en je kind waarin we uitgebreid kijken hoe het contact en de

   communicatie tussen jullie verloopt.

– Zeven informatieve op jouw kind gerichte ouderbijeenkomsten in een kleine groep (online of op locatie).

– Drie individuele huisbezoeken waarin we:

    –  De geleerde strategieën  bespreken

    –  Logopedisch onderzoek en behandeling doen

    –  Video-interactiebegeleiding n.a.v. een routine of speelmoment. Om te zien welke strategieën goed werken en            wat je nog meer kan doen om  je kind te helpen met spraak en taal.

– Bezoek aan de peuterspeelzaal of kinderopvang om uitleg te geven over de specifieke spraak/taalproblemen           van je kind en hoe ze daarmee  om kunnen gaan om de spraak en taal te stimuleren.

 

Over het Hanen Centre

Opgericht in 1975, the Hanen Centre is een Canadese non-profit organisatie met een wereldwijd bereik. Hun
missie is om ouders, verzorgers, professionals en logopedisten te voorzien van kennis en opleidingen zodat zij jonge kinderen op de best mogelijke manier kunnen stimuleren om te communiceren. Inclusief kinderen met een taalachterstand en met ontwikkelings-uitdagingen zoals Autisme Spectrum stoornissen.

    •  We maken programma’s waarin groepen ouders en/of verzorgers leren hoe ze de taalontwikkeling 
       tijdens dagelijkse activiteiten kunnen stimuleren.

    •  We trainen logopedisten om Hanen programma’s te leiden en om de Hanen benadering te gebruiken in
       hun dagelijks werk.

    •  We doen onderzoek zodat onze programma’s wetenschappelijk onderbouwd zijn.

  Meer informatie over het Hanen Centre zie: www.hanen.org.

 

Aanmelding

Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt Het Hanen ouderprogramma volledig vergoed via uw zorgverzekering. Het bijbehorende werkboek wordt aanbevolen om zelf aan te schaffen of is te leen. Er wordt elke twee maanden een nieuwe groep opgestart.

Ervaringen van ouders en professionals
Wat een verschil heeft dit gemaakt voor de levenskwaliteit van mijn kleine meid. ze heeft meer
zelfvertrouwen en zal een gesprek beginnen en deelnemen aan activiteiten. een paar weken geleden
zou ze dat niet hebben gedaan.  Patricia, moeder van 4 jaar oude Kelly

Het kost in het begin veel tijd maar al snel gaat het steeds meer op de automatische piloot. Je gaat niet ervoor zitten om de “Hanen strategieën” te gaan toepassen maar je past ze toe in het dagelijks leven. En daarmee gaat je kind met sprongen vooruit! Lisa, moeder van 2 jaar oude George

Het ‘Praten doe je met z’n tweeën programma heeft zoveel toegevoegd aan ons leven. Het
voelt minder zwaar, fijner en er is minder verwarring en frustratie. We hebben nieuwe
fijne manieren geleerd om te communiceren met onze dochter en zij met ons.
Een ouder in County Westmouth, Ierland.

Het “Praten doe je met z’n tweeën’ programma werkt omdat het gebruik maakt van het feit dat kinderen communiceren via interactie met de ouders. Het is gemakkelijk te begrijpen, accepteren en te leren.     Louis Rosetti, PhD logopedist en auteur van het boek Communication Intervention; Birth to three.